Vrijwilligers

S.V. Overvecht DE DREEF is trots op haar vrijwilligers, die of in de commissies zitten of zich op de een of andere manier bezig houden met de teams. Een vereniging is er in de eerste plaats vóór haar leden en bestaat ook dankzij haar leden c.q. vrijwilligers. Als leden samen staan voor hun vereniging, mag ook van de leden worden verwacht dat zij hun steentje bijdragen aan de vereniging door bijvoorbeeld vrijwillig mee te werken aan de organisatie.

Om aan het beleid te voldoen is een goede organisatiestructuur vereist. Hierin zijn en blijven vrijwilligers van groot belang. Daarbij moet het woord vrijwillig niet verward worden met vrijblijvend. Dit houdt in dat ieder zijn of haar taak goed vervult, ongeacht de omvang van die taak. De club zorgt ervoor dat de vrijwilligers goede begeleiding krijgen. Voor de club telt niet alleen de inhoud, maar het onderlinge contact en de gezelligheid van het vrijwilligersteam zijn ook erg belangrijk.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram