Onze visie

De kernwaarden van S.V. Overvecht DE DREEF zijn in drie woorden: Passie, Respect en Sabr. Passie sluit aan bij de kerntaak van de vereniging, zoals ook geformuleerd in de statuten als het doel van de vereniging, namelijk ‘het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport’. Simpel gezegd: het organiseren van een potje voetbal voor onze leden en gasten en dit doen wij met heel veel inzet en liefde voor het spel.

De ‘fairplay’ mentaliteit is een belangrijke waarde voor DE DREEF. Sportiviteit en respect staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Samen met de andere 32 voetbalverenigingen in Utrecht hebben we in het kader van het Utrechts Totaalvoetbalplan de handen ineengeslagen om met elkaar en met onze gasten sportief en respectvol om te gaan. We willen een voetbalclub zijn, waar je leert goed en met plezier te voetballen en waar alle betrokkenen (spelers, ouders, vrijwilligers, toeschouwers, wijkbewoners en gasten) zich thuis voelen.
Onze motto luidt dan ook als volgt:

We kennen geen tegenstanders, alleen maar gasten

Elk voetballertje in de dop, of hij/zij nu meer of minder talent bezit, ontwikkelt bij ons naar vermogen zijn of haar voetbal- en sociale talenten. We geven veel aandacht aan voetbaltechniek en tactiek, maar bij DE DREEF willen we vooral dat jongens en meisjes plezier in het spel hebben. Het voetbal is wel onze kernactiviteit en dit willen we dan ook uitstekend organiseren.

Naast de voetbalontwikkeling moet er ruimte zijn voor gezelligheid en recreatievoetbal. Voetbal is immers vooral ook– zeker bij onze jeugd – een vrijetijdsbesteding. Een jeugdafdeling die in staat is spelers op te leiden en aan de club voor langere tijd te binden, is voor de vereniging van levensbelang. Daarvoor is het nodig dat we met z’n allen vanuit een duidelijke visie werken en de organisatie waar nodig planmatig aanpakken. Met alle betrokkenen de schouders eronder en met veel passie, maar vooral ook sabr, ofwel het geduld hebben om S.V. Overvecht DE DREEF te ontwikkelen tot een vitale en levendige club in onze wijk Overvecht.

Missie en ambitie

Aanmelden als vrijwilliger of stage lopen bij S.V. Overvecht DE DREEF:

Stuur een mail naar: brahimh@svodedreef.nl of bel naar 06-51301522
Op voetbalgebied streven wij ernaar een juiste balans te vinden tussen zowel het belang van het recreatievoetbal als het prestatievoetbal. Bij de jeugdafdeling willen we zo goed mogelijk rekening houden met de leeftijdsspecifieke kenmerken van onze spelers en daar de passende oefenstof bij bieden.

We willen onze leden meer betrekken bij de club. Vrijwilligers werven omdat we ze nodig hebben en we de inzet van onze vrijwilligers enorm waarderen. Immers, het verenigingsleven is per definitie gestoeld op de geweldige inzet van vrijwilligers die met veel passie hun club verder willen brengen.

We streven naar meer structuur binnen de vereniging en een pijler hierbij is het werken met verschillende commissies die samen met het bestuur en andere vrijwilligers de organisatie gaan versterken. Meer structuur betekent geen garantie voor succes, wel als dit gepaard gaat met continuïteit en een goede onderlinge samenwerking. Op het financiële vlak willen we een financieel gezonde vereniging zijn. Daarom gaan we een zorgvuldig financieel beleid voeren. Onze slogan hierbij is ‘van goed naar beter’.

S.V. Overvecht DE DREEF wil een club zijn met een open karakter waar zowel leden als gasten met plezier naar toe willen en waar sportiviteit en respect hoog in het vaandel staat. We willen meer samenwerken met onze partners in de wijk en streven ernaar het netwerk om ons heen te versterken, omdat we er in geloven dat dit zowel een meerwaarde kan hebben voor ons als onze partners.

Ook willen we in samenwerking met de gemeente Utrecht een kwalitatief goede en onderhouden accommodatie bieden die als een sociaal sportieve plek en gezellige omgeving wordt beleefd.

Onze ambitie is met S.V. Overvecht DE DREEF een centrale ontmoetingsplek in de wijk Overvecht te worden. We willen ons in de nabije toekomst door ontwikkelen tot één van de sportharten in Utrecht.

Wil jij ook actief zijn binnen deze mooie vereniging?

Aanmelden als vrijwilliger bij S.V. Overvecht DE DREEF:

Stuur een mail naar: brahimh@svodedreef.nl of bel naar 06-42682921

Stage lopen bij S.V. Overvecht DE DREEF:

Stuur een mail naar: viktor.peters@sportutrecht.nl of bel naar 06-41508288
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram