Onze clubregels

Richtlijnen voor gebruik trainingsvelden/ kleedkamers/ materialen

In het algemeen geldt dat van eenieder binnen S.V. Overvecht DE DREEF verwacht mag worden dat hij/zij, naast respect voor zijn medespelers en tegenstander, ook op een respectvolle manier omgaat met de faciliteiten en materialen die door de club aangeboden worden.

Trainingsschema

Het trainingsschema is opgesteld om iedereen een plek te bieden om te trainen en om met name de grasvelden niet te zwaar te belasten. Waar het voorheen wellicht mogelijk was om elk team precies die tijd te geven die het graag wilde, zijn wij nu genoodzaakt om te werken met vaste trainingstijden. “Maatwerk” is helaas niet langer werkbaar en op deze manier zorgen we er voor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.

Onze velden

Kunstgrasveld
Het grote voordeel van de kunstgrasveld is dat deze in principe altijd goed bespeelbaar is Trainingen zullen daarom ook alleen afgelast worden bij sneeuw of bij strenge vorst. Het is van groot belang om de velden schoon te houden en je te houden aan de richtlijnen zoals die voor deze velden zijn opgesteld. Zorg er vooral voor dat je met het juiste schoeisel deze velden betreedt. Alleen trainers en spelers mogen op het veld komen, anderen blijven er af. Wees zuinig op het kunstgras en sleep nooit met materiaal (doeltjes e.d.) en til dingen die je moet verplaatsen gewoon op. Teams die op kunstgras zijn ingedeeld en een training laten vervallen dienen dit te zo snel mogelijk te melden zodat andere teams op het kunstgras terecht kunnen. Dit zorgt er voor dat we onze kwetsbare grasveld zo veel mogelijk kunnen sparen.

Grasveld
Als je op een grasveld traint, gebruik dat veld dan zo ruim mogelijk om daarmee de belasting van deze kwetsbare veld zoveel mogelijk te verdelen. Als er trainingen plaatsvinden op grasveld die normaal ook in de competitie gebruikt worden is het zaak om de doelgebieden zo min mogelijk te gebruiken.
Bij minder goed of slecht weer is er altijd de kans dat het grasveld afgekeurd moeten worden. Het onderhoudsteam beoordeeld dit uiterst zorgvuldig en probeert, als het enigszins kan, zoveel mogelijk door te laten gaan. Soms is dat echter niet mogelijk en informatie rondom afkeur van velden wordt zo snel mogelijk op de website gezet.

De materialen

Wees zuinig op het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld. Te vaak komt het nog voor dat ballen kwijtraken tijdens de training maar ook oneigenlijk gebruikt worden door nodeloos tegen muren en stalen hekwerk te schieten.
Ook worden er regelmatig hoedjes, pionnen en hesjes teruggevonden op plekken waar ze niet thuis horen. Zorg er daarom voor dat je alle spullen die je geleend hebt ook weer in de juiste aantallen ingeleverd worden. Als je verplaatsbare doelen gebruikt, zet deze dan stevig vast om ongelukken te voorkomen maar ruim ze ook weer op na afloop. Meld onvolkomenheden altijd bij het bestuur zodat zij er voor kunnen zorgen dat alles in een optimale conditie blijft.

Einde training

Respecteer de aangegeven trainingstijden in het belang van andere teams maar ook om onnodig energieverbruik te voorkomen als gevolg van de veldverlichting. Na afloop van je training laat je zowel het veld als de kleedkamer netjes achter. Ruim dus je rommel op en laat bijvoorbeeld geen drinkflesjes of ander afval op het veld of in de kleedkamer achter. Zorg ook dat de laatste van het team of de trainer/leider de kleedkamer aanveegt.

Afspraak = afspraak

Kom de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt na. Dus houd je aan de veld- en aan de tijdsindeling en gebruik de kleedkamer die aan jouw team is toegewezen. Als er een team afwijkt van de afspraken, kunnen veel meer teams daar last van hebben. Het up-to-date trainingsschema is altijd te vinden via onze website.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram