Activiteiten

Zoals vele verenigingen kent S.V. Overvecht DE DREEF een activiteitencommissie. Wat doet deze commissie nu precies? Wat is de doelstelling? En wie zitten er eigenlijk in deze commissie?

Het leek de activiteitencommissie een goed idee om op de website van onze vereniging de activiteitencommissie aan u te introduceren en uiteen te zetten wat de doelstellingen zijn van de activiteitencommissie.

Doel van de activiteitencommissie
Het doel van de activiteitencommissie is het versterken van de binding met en tussen de leden van onze vereniging. Het is daarbij van belang dwarsverbanden aan te brengen over al de geledingen van de vereniging. De commissie hoopt op deze manier de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de verenging te stimuleren.

Bereiken van ons doel
De doelstellingen worden bereikt door het organiseren van diverse activiteiten. Dit kunnen voetbalactiviteiten zijn, maar ook andere niet direct voetbal gerelateerde activiteiten, waarbij de leden met elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenkomen.
Bij de activiteiten kunt u denken aan het Sinterklaasfeest en onze familiedag.

Daarnaast staat de activiteitencommissie altijd open voor andere leuke activiteiten en ideeën.

Hoewel de activiteitencommissie uit 4 actieve leden bestaat, is de activiteitencommissie altijd op zoek naar versterking. Vooral voor wat betreft de jeugd(activiteiten) kunnen wij wel wat versterking gebruiken. Mocht u interesse hebben, informeer gerust geheel vrijblijvend bij onze commissielid alsmede Trainer Ton Kolfschoten.

Wij hopen u en uw kinderen dit jaar op één of meerdere van onze activiteiten te mogen begroeten!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram